Natrpo je novina u pantolone pogledajte kako ga žene gledaju i smješkaju mu se

524

Šta li je njima prolazilo kroz misli.

SHARE