Natrpo je novina u pantolone pogledajte kako ga žene gledaju i smješkaju mu se

511

Šta li je njima prolazilo kroz misli.

SHARE